Budowa lotnisk nad Kamper See

Pomorska ziemia w połowie lat 30-tych XX wieku stała się jednym wielkim placem budów obiektów militarnych. Powstają umocnienia, poligony, lotniska i szkoły dla dowódców. Rozbudowuje się drogi i linie kolejowe. Przygotowania do wojny nie ominęły pomorskiego powiatu Gryfice (Greifenberg). Szczególnie widoczne było to w pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego. W Mrzeżynie (Treptower Deep) wybudowano poligon do prowadzenia ćwiczeń w strzelaniu do celów powietrznych i ośrodek szkolenia czołgistów.

W Rogowie zbudowano lotnisko lądowe i bazę lotnictwa morskiego. Plany budowy lotnisk powstały w 1934 roku a prace rozpoczęto w 1935 roku. Do budowy lotniczej bazy morskiej i lotniska lądowego wybrano trudno dostępny teren o małej liczbie zaludnienia. Lotniska mieściły się w trójkącie pomiędzy miejscowościami: od wschodu Dźwirzyno (Kolberger Deep) – granicą był kanał łączący jezioro Resko Przymorskie (Kamper See) z Bałtykiem. Na zachodzie tereny osiedla dla kadry i personelu, należącego do lotniska graniczyły z dzisiejszym Mrzeżynem. Południową granicę stanowiło jezioro Resko Przymorskie i Stara Rega (Alte Rega) z wsią rybacką Kamp, od której lotniska przyjęły swoją nazwę. Personel kierowniczy budowy był ściągnięty z całych Niemiec. W pracach budowlanych na lotniskach wykorzystano także wielu mieszkańców Trzebiatowa i okolicznych wsi. W pierwszej kolejności rozbudowano drogę dojazdową z Trzebiatowa do Mrzeżyna – utwardzono podłoże i położono kostkę brukową. Od Mrzeżyna do Dźwirzyna zbudowano nową betonową drogę. Pozwoliło to na dowóz materiałów i rozpoczęcie budowy obiektów przyszłego lotniska lądowego (Flugplatz Kamp) i lotniczej bazy morskiej (Seefliegerhorst Kamp). Do dowozu niezbędnych materiałów na budowę lotnisk w 1936 roku przeprowadzono odgałęzienie od linii kolei wąskotorowej Trzebiatów-Mrzeżyno. Nowa linia torów rozpoczynała się 1 kilometr przed dworcem kolejowym w Mrzeżynie. Jej długość wynosiła 5 600 metrów. Linia kolejki biegła południową stroną betonowej drogi z Mrzeżyna do Rogowa. Na terenie jednostki za budynkami koszarowymi przechodziła na północną stronę betonowej drogi i za hangarami lotniczymi dla wodnosamolotów dochodziła do magazynów amunicyjnych, kończąc swój bieg za magazynami. Wokół lotniska lądowego wykopano system kanałów odprowadzających wodę. Na Starej Redze i dopływach jeziora Resko przymorskie wybudowano śluzy i stacje pomp, które służyły do regulowania poziomu wody w okolicznych kanałach i jeziorze.Fot. Jan Nowicki

---  Lotnisko lądowe (Flugplatz Kamp) i lotnicza baza morska (Seeflirgerhorst Kamp)