Projekt  „Obrońcom  września 1939

Celem projektu jest poprawa poziomu utrzymania grobów żołnierzy polskich, poległych za naszą wolność i niepodległość, pochowanych na cmentarzu parafialnym w miejscowości Nowy Lubiel. W ramach projektu będą zrealizowane następując przedsięwzięcia:

- renowacja jednego grobu pojedynczego i jednego zbiorowego polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku                                                   - wykonanie tablicy informacyjnej w  miejscowości Nowy Lubiel                       - spotkanie i prezentacja dla mieszkańców gminy Rząśnik                                 pogłębienie wiedzy historycznej związanej z gminą Rząśnik                           -  zwiększenie integracji mieszkańców poprzez pobudzenie do aktywności społecznej                                                                                                - piknik militarny w Nowym Lubielu                                                               -  odnalezienie i eksploracja miejsca upadku samolotu  PZL P-23B „Karaś” w okolicach Drozdowa

Organizatorzy Projektu: Starostwo Powiatu Wyszkowskiego, Urząd Gminy Rząśnik, Wojskowa Komenda  Uzupełnień w  Wyszkowie i Fundacja Fort-Rogowo. Miejsce realizacji projektu: Nowy Lubiel, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.

Projekt zostanie zakończony 8 września 2013 roku uroczystością związaną z 74 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz odsłonięciem i poświęceniem nowych tablic nagrobnych ppor. rez. Franciszka Bileckiego, kpr. rez. Antoniego Kucharczyka i kpr. strzelca samolotowego Romana Stronczaka na cmentarzu Parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w m. Nowy Lubiel.

 
Groby ppor. Franciszka Bileckiego (pojedynczy), kpr. rez. Antoniego Kucharczyka i  kpr. strzelca samolotowego Romana Stronczaka (zbiorowy) podlegające renowacji.    Franciszek Bilecki, podporucznik rezerwy                                  

Franciszek Bilecki, urodzony 2 kwietnia 1914 roku w Warszawie. W 1934 ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Płocku uzyskując dyplom nauczyciela szkół powszechnych. W 1935 r. ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 22 pułku piechoty w Siedlcach w stopniu sierżanta podchorążego rezerwy. Po zwolnieniu do rezerwy podejmuje pracę nauczyciela w szkole powszechnej we wsi Orłowo. W 1936 r. powołany na ćwiczenia w 22 pp na stanowisku dowódcy plutonu karabinów maszynowych i zostaje mianowany na podporucznika rezerwy. W 1938 r. odbywa ćwiczenia w Ośrodku Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie. Poległ 7 września 1939 roku pod Michałowem. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Nowym Lubielu.

     

Franciszek Bilecki, Orłowo 1935-39


Roman Stronczak, kapral strzelec samolotowy                   

Roman Stronczak, urodzony 3 kwietnia 1919 roku w Medenicach, rejon drohobycki, obwód lwowski. Został powołany do służby w 6 Pułku Lotniczym we Lwowie. Po ukończeniu kursu strzelców samolotowych pozostał w pułku jako podoficer nadterminowy. W kampanii wrześniowej walczył jako strzelec pokładowy 4 Eskadry Bombowej  VI Dywizjonu Bombowego Lekkiego. 8 września samolot PZL P-23B „Karaś” wystartował z lotniska Ząbków koło Sokołowa Podlaskiego w składzie załogi: por. obs. Jan Ząbik, ppor. pil Kazimierz Bilecki, kpr. strz. sam. Roman Stronczak. Podczas lotu samolot został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce. Kapral R. Stronczak podczas powietrznej walki został śmiertelnie ranny i spadł na ziemię w palącym się samolocie koło miejscowości Drozdowo Włościańskie. Pozostali członkowie załogi mimo odniesionych ran i poparzeń uratowali się na spadochronach. Ciało Romana Stronczaka zostało pochowane przez mieszkańców Drozdowa koło miejsca upadku samolotu. W 1941 roku ciało zostało ekshumowane i przeniesione na cmentarz w miejscowości Nowy Lubiel. Grobem opiekowała  się Szkoła Podstawowa w Drozdowie, gmina Rzewnie.


             Antoni Kucharczyk, kapral rezerwy                                              

Antoni Kucharczyk, urodzony 20 sierpnia 1899 roku w Dzięciołach Bliższych, gmina Sterdyń, powiat sokołowski. Został powołany na ćwiczenia do Różana 2 miesiące przed wybuchem II wojny światowej. Po przydziale do 115 rezerwowej  kompani  saperów I batalionu pracował przy budowie umocnień przedmościa Różan. Zginął pod Różanem 5 września 1939 roku prawdopodobnie podczas niemieckiego nalotu. Został pochowany na terenie koszar w Różanie. Po przejściu frontu został ekshumowany na cmentarz w  Nowym Lubielu. Spoczywa w mogile zbiorowej razem z kpr. strz. sam. Romanem Stronczakiem.

                               

                       A. Kucharczyk 1919-21              A. Kucharczyk 1939(?)Organizatorzy obchodów rocznicowych są w kontakcie z rodziną kpr. rez. Antoniego Kucharczyka. Nie udało się do tej pory skontaktować z rodzinami ppor. rez. Franciszka Bileckiego i kpr. strz. sam. Romana Stronczaka.  Zwracamy się o pomoc w odnalezieniu rodzin żołnierzy września i  kontakt z FundacjąProgram obchodów

74 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz odsłonięcia i poświęcenia nowych tablic nagrobnych ppor. rez. Franciszka Bileckiego, kpr. rez. Antoniego Kucharczyka i  kpr. strzelca samolotowego Romana Stronczaka

Nowy Lubiel - 8 września 2013 r.

 

11.00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Nowy Lubiel

12.00 – Przemarsz na cmentarz w asyście orkiestry i kompani honorowej Sił Powietrznych

12.30 – Uroczystości na cmentarzu w Nowym Lubielu :

-  odsłonięcie i poświęcenie nowych tablic nagrobnych

-  okolicznościowe przemówienia

-  Apel Pamięci, Salwa Honorowa

-  złożenie wieńców, wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy

13.30 – Przejście na błonia nad Narwią

13.45 – Piknik Militarny:

-  prezentacja muzeów, prywatnych wystawców, grup i stowarzyszeń rekonstrukcji historycznej

-  wystawa sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej

-  występy artystyczne młodzieży szkolnej i zespołów folklorystycznych

- prezentacja Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie

-  stoiska z książkami, militariami

-  tradycyjna grochówka z wkładką

- punkty gastronomiczne

19.00 - zakończenie imprezy

Patron honorowy: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Organizatorzy: Starostwo Powiatu Wyszkowskiego, Urząd Gminy Rząśnik, Wojskowa Komenda  Uzupełnień w  Wyszkowie i Fundacja Fort-Rogowo.

Patronat medialny: Skrzydlata Polska, Głos Wyszkowa, Wyszkowiak, Kurier W, Nowy Wyszkowiak

(Program w budowie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian)


                                       Plan miejscowości Nowy Lubiel