Rocznica projektu "Dzieci z Kamp"


5 marca 2013 roku w Urzędzie Miasta w Trzebiatowie o godz. 11.00 odbyło się robocze spotkanie polsko-niemieckiej Rady Programowej projektu „Dzieci z Kamp”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy Trzebiatów, Fundacji Fort-Rogowo, Związku Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., fundacji „Flucht, Vertreibung, Versohnung”.

Burmistrz Trzebiatowa, Pan Zdzisław Matusewicz przedstawił aktualną sytuację Projektu. Z prac na rzecz Projektu bez podania powodu zrezygnowało Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Pomeraniak”. Stowarzyszenie prowadziło zbiórkę pieniędzy na wydobycie wraku Dorniera. Na dzień dzisiejszy nie jest znany stan zebranej kwoty i sposób rozliczenia się. Od 1 stycznia nie działała strona internetowa „Dzieci z Kamp” prowadzona przez Stowarzyszenie „Pomeraniak

Przedstawiciele fundacji „Flucht, Vertreibung, Versohnung”  zaproponowali wykorzystanie własnych środków na realizację Projektu pod warunkiem, że wydobycie wraku nastąpi w 2013 roku i przejdzie on na własność Fundacji. Z taką propozycja nie zgodził się Burmistrz, jego zdaniem Fundacja może wejść do Projektu bez wstępnych warunków. Jednocześnie stwierdził, że obecna formuła projektu wyczerpała się i trzeba znaleźć nową. Ze względu na procedury finansowe i czynnik polityczny Gmina nie może być w Projekcie. Zostanie założone Stowarzyszenie, które będzie kontynuować prace w ramach Projektu. Obecnie najważniejszą sprawą jest rozliczenie Stowarzyszenia „Pomeraniak”.

Prezes Fundacji Fort-Rogowo stwierdził, ze pieniądze na realizację Projekt można przecież wpłacać na specjalne konto Fundacji Fort-Rogowo założone na ten cel. Stanął problem wystawiania zaświadczeń  dla darczyńców z innych państw. Aleksander Ostasz przedstawił trzy opcje wydobycia wraku i omówił warunki techniczne podniesienia wraku.

Po  spotkaniu w Ratuszu wszyscy udali się do Rogowa nad jezioro Resko Przymorskie. Na slipie dawnej lotniczej bazy morskiej odbyły się skromne uroczystości rocznicowe poświęcone ofiarom katastrofy lotniczej łodzi latającej Dornier Do-24. Po modlitwie ekumenicznej, którą poprowadził pastor Hans-Udo Vogler, pod krzyżem złożono kwiaty i zapalono znicze.Spotkanie rocznicowe Projektu zakończyło się wspólnym obiadem.

Spotkanie w Trzebiatowie nie przyniosło odpowiedzi na  pytanie: co dalej z Projektem?

Wywiad „Nordkuriera”.http://www.nordkurier.de/cmlink/nordkurier/nachrichten/blickpunkte/keine-hoffnung-fur-die-kinder-von-kamp-1.549877

 

Fot. Gryfickie.info

http://www.youtube.com/watch?v=HqvMMdKi3gY

O projekcie podczas konferencji w Szczecinie

Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz wziął udział w konferencji pt. „Obciążona obecność – stosunki pomiędzy Polakami a Niemcami w XX i XXI wieku”, która odbyła się 22 lipca 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.

Organizatorem konferencji był Konwent Pomorskich Wspólnot Ewangelickich-Komitet Pomocy (Konvent Evangelischer Gemeinden aus Pommern – Hilfskomitee).

Burmistrz wygłosił referat pn. „Dzieci z Reska Przymorskiego – rozliczenie się z tragedią po prawie 70 latach”

Na konferencję zostali zaproszeni naukowcy jaki przedstawiciele środowisk ewangelickich z Polski i Niemiec. Burmistrz przedstawił zebranym gościom aktualny stan projektu „Dzieci z Kamp” oraz odpowiedział na szereg pytań ze strony uczestników spotkania.

Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera to obiekt należący do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie. Znajduje się on w centrum miasta na ul. Piotra Skargi 32, tuż nieopodal Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza. Obiekt został gruntownie odremontowany i przystosowany do przyjmowania gości indywidualnych oraz grup. Od jesieni 2003 roku wykorzystywany jako Centrum Studiów i Spotkań.


            

            

              Fot. UMiG Trzebiatów
Trzebiatów - Fundacja Fort-Rogowo - j. Resko Przymorskie

5 czerwca br. Gminę Trzebiatów odwiedził Reinhard Führer – Prezydent Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi. Celem roboczej wizyty gości z Niemiec było zapoznanie się z aktualnym stanem projektu „Dzieci z Kamp” poświęconego wydobyciu wraku samolotu Dornier-24 z dna jeziora Resko oraz upamiętnienie ofiar katastrofy lotniczej z marca 1945 roku.

Prezydent Związku spotkał się z Burmistrzem Trzebiatowa Zdzisławem Matusewiczem oraz członkami Rady Programowej projektu „Dzieci z Kamp”. W spotkaniu uczestniczył także Rainer Ruff – sekretarz generalny Związku, Izabela Gruszka z Fundacji „Pamięć”, Wolfram Althoff, Jan Bach ze Stowarzyszenia „Pomeraniak”, Mirosław Huryn i Jan Nowicki z Fundacji Fort Rogowo oraz Łukasz Trawiński. Po spotkaniu w Ratuszu uczestnicy spotkania udali się do siedziby Findacji Fort-Rogowo a następnie nad j. Resko Przymorskie na miejsce upamiętniające katastrofę wodnosamolotu Dornier Do 24 w dniu 5 marca 1945 roku.

Reinhard Führer Prezydentem Związku jest od 2002 roku. Od 1999 do 2001 roku z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) był Przewodniczącym Parlamentu Landowego Berlina.

Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) jest organizacją humanitarną. Działając na zlecenie rządu federalnego Związek ten poświęca się zadaniom mającym na celu odnajdowanie niemieckich grobów wojennych za granicą, jak i ich utrzymanie oraz pielęgnację. W tym zakresie opiekuje się rodzinami ofiar wojennych, jest doradcą zarówno dla firm państwowych, jak i prywatnych, wspiera współpracę międzynarodową na płaszczyźnie opieki nad grobami wojennymi i organizuje spotkania młodych ludzi na cmentarzach wojennych.

W ramach bilateralnych porozumień Związek spełnia swoje zadania w Europie i Afryce Północnej. Pod jego opieką znajdują się obecnie 825 cmentarze wojenne w 45 państwach, na których pochowano ok. 2,5 milionów poległych żołnierzy. Liczne zadania organizacji realizuje ponad 9 000 pracowników honorowych oraz 582 pracowników etatowych.

Fot. UMiG Trzebiatów


Spotkanie młodzieżą


12 kwietnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta. Uczniów przywitał Zdzisław Matusewicz – Burmistrz Trzebiatowa zachęcając tym samym młodzież do aktywnego włączenia się w projekt „Dzieci z Kamp”.

Na  spotkaniu został zaproszony prezes Fundacji Fort-Rogowo - Mirosław Huryn, który przedstawił uczniom historię lotnisk Kamp i perspektywy rozwoju terenów polotniskowych. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali archiwalne zdjęcia z okresu II wojny światowej, przedstawiające lotniczą bazę morską Kamp oraz dopytywali o plany wydobycia samolotu.

Młodzież została zapoznana przez rzecznika projektu, Łukasza Trawińskiego z planami i działalnością Rady Programowej oraz informacjami prasowymi na temat Rogowa, jakie ukazały się w polskich i niemieckich mediach.

Oprócz uczestnictwa w projekcie „Dzieci z Kamp” trzebiatowska młodzież razem z uczniami Gimnazjum im. Felixa Mendelssohna-Bartholdy w Berlinie będzie uczestniczyć we wspólnym projekcie edukacyjnym związanym z wydarzeniami sprzed 67 lat.


 

                    Fot. UMiG Trzebiatów
Honorowy patron projektu "Dzieci z Kamp"


Projekt „Dzieci z Kamp” został objęty honorowym patronatem przez Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W piśmie skierowanym do Burmistrza Trzebiatowa czytamy: "Podejmowana przez Państwa, trudna, lecz bardzo wartościowa polsko-niemiecka inicjatywa wydobycia wraku samolotu z dna jeziora Resko Przymorskie, pozwoli na godne uczczenie ofiar katastrofy niemieckiego samolotu Dornier 24 i ich pochówek. (…). Marszałek Olgierd Geblewicz z chęcią przyjął rolę patrona honorowego wydarzenia, będącego wyrazem solidarności Polaków z rodzinami ofiar katastrofy i szacunku dla ich godności".


Inauguracja projektu wydobycia łodzi latającej

Dornier Do 24 T3


5 marca 2012 roku w Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej w Rogowie, siedzibie Fundacji Fort-Rogowo odbyła się uroczysta inauguracja projektu wydobycia wodnosamolotu Dornier Do 24 oraz uczczenie ofiar katastrofy łodzi latającej, która spadła do jeziora Kamper See w dniu 5 marca 1945 roku.Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej, siedziba Fundacji Fort-Rogowo w Rogowie

(Fot. J. Nowicki)


Na zaproszenie Rady Programowej Projektu do Rogowa przyjechali przedstawiciele niemieckich i polskich władz, stowarzyszeń i organizacji społecznych, uczniowie z Trzebiatowa, Polic i Pasewalku. Obecna była także rodzina jednego z członków załogi oraz świadek wydarzenia sprzed z 5 marca 1945 roku. Na  uroczystość licznie  przybyli mieszkańcy Gminy Trzebiatów                                                                                        
W uroczystości wzięli udział:
Anette Klein – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec                                 Anna Mieczkowska – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego          Magdalena Kochan – Posłanka na Sejm RP                                                         Arkadiusz Litwiński – Poseł na Sejm RP,                                                                      prof. Volker Hannemann – Wiceprezydent Ludowego Związku Opieki Nad Niemieckimi Grobami Wojennymi                                                                                             Alex Lubawinski – członek Parlamentu Krajowego Berlina                                            Gen. Rainer Korff - dowódca Wielonarodowego Korpusu Północy-Wschód w Szczecinie Izabela Gutfeter, Izabela Gruszka – przedstawiciele Fundacji „Pamięć”                    Andrzej Budka – sekretarz Gminy Kołobrzeg                                                          Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu                          Jacek Stachyra – członek Zarządu Powiatu Polickiego, prezes Stowarzyszenia „Pomeraniak 
Fundację Fort-Rogowo reprezentowali:                                                                Mirosław Huryn – Prezes Fundacji Fort–Rogowo                                                  Małgorzata Rubin – Wiceprezes Fundacji Fort–Rogowo                                                 Jan Nowicki – Rada Fundacji Fort–Rogowo                                                               Andrzej Burak – członek Fundacji Fort–Rogowo

Pierwsza część uroczystości odbyła się w hangarze lotniczym w Rogowie. Po powitaniu gości przez Burmistrza Trzebiatowa, Zdzisława Matusewicza głos zabrała Anette Klein – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec. Następnie kolejno przemawiali: Anna Mieczkowska – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, prof. Volker Hannemann – Wiceprezydent Ludowego Związku Opieki Nad Niemieckimi Grobami Wojennymi, dr Zdzisław Matusewicz – Burmistrz Trzebiatowa. W przemówieniach podkreślono ważność projektu, jego znaczenie dla lokalnej społeczności oraz wyrażono poparcie dla jego dalszej realizacji.


Zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy gm. Trzebiatów (Fot. J. Nowicki)


W części artystycznej wzięli udział uczniowie gimnazjum im. Noblistów Polskich z Polic, europejskiej Szkoły im. Arnolda Zweiga w Pasewalk, Mariana Kowal z Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie oraz uczniowie Zespołu Szkół im Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

Część artystyczna uroczystości (Fot. J. Nowicki)


Po przemówieniach i części artystycznej wszyscy udali się nad jezioro Resko Przymorskie, na teren dawnej lotniczej bazy morskiej. Nad brzegiem jeziora odbyła się druga część inauguracji – modlitwa ekumeniczna i złożenie wieńców, wiązanek i zapalenie zniczy. Spotkanie modlitewne prowadził ks. Sławomir Sikora z Parafii Ewangelickiej w Trzebiatowie wraz z duchownymi Parafii Rzymskokatolickiej, Parafii Prawosławnej i Parafii Greckokatolickiej. tronę niemiecką repreentował pastor Hans Udo-Vogler. Jedną z wiązanek złożył Helmut Schütt, syn członka załogi Dorniera Do 24. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na obiad do hotelu „Dworek nad Regą” w Nowielicach.

Złożenie wieńców na slipie nad jeziorem Resko Przymorskie (Fot. J. Nowicki)

Projekt i uroczystości inauguracyjne wzbudziły duże zainteresowanie wśród mediów. Do Rogowa przyjechało wielu dziennikarzy z Polski i Niemiec. Relację z Rogowa wyemituje niemiecka telewizja NDR, ARD a w gazetach Bild am Sonntag, Nordkurier i Stern.de. ukażą się artykuły o inauguracji projektu. O uroczystościach w Rogowie informacje zamieściły Polska Agencja Prasowa, Niemiecka Agencja Prasowa DAPD oraz Francuska Agencja Prasowa AFP. Licznie stawili się do Rogowa przedstawiciele lokalnych czasopism i radia.
                  Inauguracja projektu Dornier Do 24

5 marca 2012 roku o godz. 14.00 w siedzibie Fundacji Fort-Rogowo (hangar)odbędzie się inauguracja projektu  „Dornier Do 24”. Uroczystość zorganizowano w rocznicę zatonięcia łodzi latającej Dornier Do 24 T3 w Kamper See (j. Resko Przymorskie) z 72 pasażerami i 4 członkami załogi na pokładzie. Po części oficjalnej wszyscy udadzą się na nabrzeże dawnej lotniczej bazy morskiej Kamp, gdzie zostaną złożone kwiaty. Swój udział w uroczystości zapowiedzieli członkowie rodzin ofiar katastrofy oraz Anette Klein - Konsul Generalna RFN w Gdańsku. 
UMiG Trzebiatów

Klapa z Dorniera Do 24 T3 nr. 1151


20 lutego 2012 roku Prezes Harcerskiego Klubu Płetwonurków „Wanda” z Warszawy, Piotr Kowalski przekazał dla Fundacji Fort-Rogowo aluminiową klapę pochodzącą z Dorniera Do 24. Aluminiowy element został wydobyty z j. Resko Przymorskie w 1987 roku podczas ekspedycji „Resko 87”. W eksploracji jeziora Resko Przymorskie brali udział członkowie klubu „Rafa” z Woroneża”, harcerze warszawskiego klubu płetwonurków „Wanda” i wrocławskiego klubu „Moana”. Numer 1151 znajdujący się na wydobytej z jeziora części wskazuje, że pochodzi ona z Dorniera Do 24 T3 o numerze fabrycznym 1151, wchodzącym w skład 81 Eskadry Ratownictwa Morskiego (Seenostafel 81), który 5 marca 1945 roku z 72 pasażerami i 4 członkami załogi spadł do Kamper See. Zdarzenie miało miejsce 5 marca 1945 roku podczas ewakuacji ludności cywilnej z lotniczej bazy morskiej Kamp. Ewakuację prowadził 81 Dywizjon Ratownictwa Morskiego na Bałtyku (Seenotgruppe 81/Ostsee) tworząc most powietrzny pomiędzy Seefliegerhorst Kamp a bazami morskimi w Bug, Parow, Garz i Divenow.


Pokrywa części silnikowej Dorniera Do 24 (Fot. J. Nowicki)

     Pomiary wraku wodnosamolotu Dornier Do 24 T3


W dniach 14-15 lutego 2012 roku zrealizowano pierwszy etap prac projektu „Dzieci z Kamp”. Prace pomiarowe miały określić dokładne rozmieszczenie na dnie jeziora dużych elementów rozbitego wodnosamolotu oraz głębokość ich zalegania. Pomiary wykonano w dwóch etapach. Pierwszy etap, którego zadanie było ustalenie miejsc zalegania fragmentów wraku przeprowadzono z wykorzystaniem detektor metalu Lorenz Deepmax X6 drugi etap miał na celu określenie głębokości warstw dennych w miejscach zalegania części wraku przy pomocy urządzenia georadarowego Mala Ramac X3M. Opracowanie geofizyczne z pomiarów zostanie wykonane w postaci map przestrzennych z opisem obiektów metalowych oraz będą podane pozycje numeryczne D-GPS. Dwudniowe prace były prowadzone w niesprzyjających warunkach – silny wiatr, niska temperatura i gruba pokrywa śniegu na lodowej tafli. Koszty przedsięwzięcia pokrył niemiecki przedsiębiorca. Przebieg prac nadzorowała i zabezpieczała logistycznie Fundacja Fort-Rogowo.


Montaż detektora metalu (Fot. J. Nowicki)

Pomiary na j. Resko Przymorskie (Fot J. Nowicki)
Spotkanie robocze


13 lutego 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej projektu „Dzieci z Kamp”. Uczestnicy podsumowali dotychczasowe działania i omówili przygotowania do uroczystości inauguracji projektu, które odbędą się 5 marca 2012 roku w Rogowie na terenie dawnego niemieckiego  lotniska.


Fot. UMiG Trzebiatów
Spotkanie Rady Programowej


4 stycznia 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej Rady Programowej, która zajmie się przygotowaniami do wydobycia wraku samolotu Dornier 24 T3 z jeziora Resko Przymorskie oraz ekshumacją szczątków pasażerów znajdujących się na pokładzie łodzi latającej. Spotkanie miało miejsce w hangarze lotniczym Fundacji Fort-Rogowo.

W skład grupy roboczej ze strony polskiej wchodzą:
dr Zdzisław Matusewicz - burmistrz Trzebiatowa                                     Andrzej Kuliberda - sekretarz Gminy Trzebiatów                                             Łukasz Trawiński – asystent burmistrza – Wydział Promocji UM Trzebiatów
Mirosław Huryn – Prezes Fundacji Fort- Rogowo
Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Szczecinie
Aleksander Ostasz – historyk, nurek wrakowy, twórca ekipy nurkowej „Magazyn Nurkowanie Aleksander Ostasz” ze Szczecina.
dr Andrzej Ossowski - asystent w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Szczecinie

Stronę niemiecką reprezentują:
Jan Bach – Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Pomeraniak
dr Wolfgang Vehlow - kancelaria prawnicza z Hamburga
Wolfram Althoff - Związek Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.)
Berthold Porath – Dornier Museum Friedrichshafen

Spotkanie miało na celu ustalenie wspólnego harmonogramu prac przygotowawczych do wydobyciu wraku i upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia. Pierwszym etapem, który zostanie zrealizowany, będzie ustalenie miejsc zalegania fragmentów wraku z wykorzystaniem detektora metalu a następnie określenie głębokości warstw dennych w miejscach zalegania wraku przy pomocy  georadaru, a także ustalenie kolejnych działań.