Fundacja Fort-Rogowo powstała w 2005 roku z myślą o ratowaniu obiektów powojskowych, które w Rogowie ulegały dewastacji bezpośrednio po rozwiązaniu jednostki wojskowej. Członkowie fundacji utworzyli i zarejestrowali w tym celu także Muzeum w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gromadzące kolekcję eksponatów związanych z historią wojskową i regionalną. Z dziedzictwem kulturowym Rogowa można było się zapoznać podczas licznych wydarzeń kulturalnych. W hangarze odbywają się spotkania miłośników militariów, podróżników i odkrywców, organizowane wystawy i działania artystyczne. Rogowo zaistniało również na szlaku podróży studyjnych organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Seminarium Muzealnictwa Wojskowego, Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Fundacja była również partnerem prac badawczych wraków lotniczych prowadzonych przez płetwonurków związanych z Magazynem Nurkowanie na Jeziorze Resko oraz akcji ratowniczej wydobycia czołgu PzKpfw aufs.J w Kluczewie. Stale współpracujemy także z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz LuftfahrtMuseum w Finow. Z chwilą powołania Fundacji, realizowane są liczne działania adresowane do lokalnej społeczności oraz turystów coraz liczniej przybywających do miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego.